ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

LƯU Ý:

► MOMO ĐANG BẢO TRÌ VUI LÒNG RÚT QUA NGÂN HÀNG 

► HỖ TRỢ CHUYỂN TIỀN QUA CÁC TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÍ TRÊN WEBSITE 🕊️

 ► CAM KẾT NẠP THẺ, MUA THẺ, RÚT TIỀN, NẠP TIỀN AUTO 24/24

 ► KẾT NỐI API liên hệ CSKH để được set CẤP BẬC

 ►Sai mệnh giá trừ -50% số tiền của mệnh giá nhỏ hơn.

 ►Kênh thông báo: Tập Đoàn AZ188

 ►Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại sẽ KHÔNG XỬ LÝ 

 ►Tạo WEBSITE con: Tại Đây  

► Mua data 4G giá rẻ : Tại Đây

► Tăng like - follow uy tín : Tại Đây

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12.3% 12.8% 13.3% 11.1% 11.1% 11.1% 12.1% 13.8% 13.8%
Đại lý 12.1% 12.6% 13.1% 10.9% 10.9% 10.9% 11.9% 13.6% 13.6%
Đối tác 11.9% 12.4% 12.9% 10.7% 10.7% 10.7% 11.7% 13.4% 13.4%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11.5%
Đại lý 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 11.3%
Đối tác 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 11.1%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18.8% 18.8% 18.8% 18.3% 16.6% 15.8% 15.3% 14.8%
Đại lý 18.4% 18.4% 18.4% 17.9% 16.2% 15.4% 14.9% 14.4%
Đối tác 18.1% 18.1% 17.5% 17.6% 15.9% 15.1% 14.6% 14.1%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Đại lý 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Đối tác 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 11.2% 11.2% 16.2% 11.2% 11.2% 11.2% 16.2% 11.2% 11.2%
Đại lý 10.5% 10.5% 15.5% 10.5% 10.5% 10.5% 15.5% 10.5% 10.5%
Đối tác 10.2% 10.2% 15.2% 10.2% 10.2% 10.2% 15.2% 10.2% 10.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 16.2% 16.2% 16.7%
Đại lý 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15.5% 15.5% 16%
Đối tác 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 15.2% 15.2% 15.7%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11%
Đại lý 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%
Đối tác 10% 10% 10% 10% 10%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 21.3% 21.3% 21.3%
Đại lý 12.5% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 20% 20% 20%
Đối tác 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 17.5% 17.5% 17.5%

Tin tức và sự kiện